X


Rajarshi Tandon Mahila Mahavidyalaya

457/399, Bharti Bhavan Road, Malviya Nagar, Prayagraj, Uttar Pradesh 211003. IndiaCollege Direction --- Johnston Ganj Crossing -----> Chowk Ghanta Ghar -----> Loknath -----> Bharti Bhawan -----> Santoshi Mata Mandir -----> Lal Gali

Phone : 0532 - 2971940
Fax : 0532 - 2971940

Email : rtmmalld@gmail.com

Road Map